Naše Považie

Výzva č. 2/PRV/MAS 78

Zoznam prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 2/PRV/MAS 78

Názov projektu
Konečný prijímateľ- oprávnený žiadateľ
Oprávnené výdavky na projekt
Kód projektu
obec Prečín
44 998,24 €
442781000008
obec Brvnište
40 788,76 €
442781000010
Obec Stupné
32 202,30 €
442781000011
obec Domaniža
46 854,00 €
442781000012
pondelok, 25. september 2023
Meniny má Vladislav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy