Naše Považie

Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou - Čertov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Predmetom činnosti "Združenia na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou - Čertov" je uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb jeho zakladateľov a členov. Ide najmä o zabezpečovanie koordinácie spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov a rozvojových programov v oblasti turizmu, životného prostredia, rozvoja príhraničného územia Lazy pod Makytou - Čertov.

 

Cieľom združenia je prispieť k
• trvale udržateľnému rozvoju územia s využitím pomoci a zdrojov z Európskej únie a iných zdrojov
• zlepšenie kvality života v území
• vytváraniu pracovných príležitostí pri rešpektovaní zásady rovnosti príležitostí
• udržiavaniu, starostlivosti a vytváraniu kultúrnej krajiny pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia
• ochrane a udržiavaniu kultúrneho dedičstva územia
• rozvoju cestovného ruchu v území, turistiky a športového vyžitia v území
• vzájomnej koordinácii pri jednotlivých investičných zámerocha projektoch
• presadzovaniu spoločných cieľov, týkajúcich sa činnosti členov združenia
• rozvoju infraštruktúry v území
 

Adresa:

Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou - Čertov
Dvory 1468
020 01 Púchov

Kontaktné údaje:


Tel.: 0907777601
E-mail: zdruzeniecertov@gmail.com
Web: http://certov.webnode.sk/
IČO: 37923714

štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy