Naše Považie

COOLTUR POVAŽIE

Ing. Martina Bednárová

Združenie COOLTUR POVAŽIE  ponúka spoluprácu a podporu pri rozvoji cestovného ruchu na území okresov Považská Bystrica a Púchov. Ďalej sa venuje podpore a rozvoju telesnej kultúry na Považí a zachovaniu kultúrnych hodnôt Považia.

 

Hlavným cieľom združenia je:


• podpora a rozvoj cestovného ruchu na Považí, a to formou rozvoja turizmu, ochrany záujmov členov združenia a vytváraní podmienok pre ďalší rozvoj a zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu
• podpora a rozvoj telesnej kultúry na Považí, a to formou organizovanej alebo neorganizovanej, individuálnej alebo skupinovej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo - rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných,materiálno - technických a iných podmienok na jej rozvoj
• zachovanie kultúrnych hodnôt Považia

 

Za účelom dosiahnutia cieľov združenia plní združenie predovšetkým nasledovné úlohy:


• realizácia športových, kultúrno - spoločenských, vzdelávacích programov, tuzemských i zahraničných pobytových programov pre členov združenia a iné osoby
• koordinácia svojich členov pri tvorbe a realizácii programu cestovného ruchu v území svojej pôsobnosti
• tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov
• presadzovanie spoločných záujmov v cestovnom ruchu
• organizovanie akcií a podujatí pre návštevníkov a pre podporu cestovného ruchu
• organizovanie akcií a podujatí za účelom podpory telesnej kultúry
• organizovanie akcií a podujatí za účelom ochrany kultúrnych hodnôt Považia

Adresa:

Cooltur Považie
Dvory 581
020 01 Púchov

Kontaktné údaje:

E-mail: coolturpovazie@gmail.com
Web: http://coolturpovazie.webnode.sk

nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy