Naše Považie

O nás

Občianske združenie Naše Považie vzniklo 2.novembra 2007 za účelom využitia príležitosti financovania rozvoja svojho územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zameraním sa na os 4 - prístup LEADER. Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.

MAS Naše Považie združuje 48 samospráv okresov Považská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti podnikateľského a neziskového sektora pôsobiacich na území týchto samospráv i fyzické osoby. Všetci členovia majú možnosť podieľať sa na rozvoji regiónu a spolu vytvárajú miestne partnerstvo, ktorého úlohou je vytvorenie, implementácia a riadenie stratégie rozvoja územia na miestnej úrovni.

Stanovy MAS Naše Považie

Orgány MAS Naše Považie

Predseda:

 • Ing. Peter Ježo, PhD.

Podpredseda:

 • Mgr. Juraj Čelko

Predsedníctvo:

 • Anna Beníková
 • Oľga Apoleníková
 • Mgr. Juraj Čelko
 • Ivan Kováčik
 • Ing. Peter Ježo, PhD.
 • Anna Staňová
 • JUDr. Katarína Heneková
 • Mgr. Iveta Žilovcová
 • Bc. Marián Horečný

Dozorná rada:

 • Bc. Pavol Jakubek
 • Jaroslav Macoszek
 • Ing. Milan Panáček

 Pracovné skupiny:

 • Pracovná skupina Lednickorovnianska dolina
 • Pracovná skupina PB-ľavý breh Váhu
 • Pracovná skupina PB-pravý breh Váhu
 • Pracovná skupina Púchovská dolina
 • Pracovná skupina Slatina
nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy