Naše Považie

Mikroregión Strážovské vrchy

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Mikroregión Strážovské vrchy je občianske združenie, ktoré združuje rôzne subjekty pôsobiace na území tohto mikroregiónu. Poslanie združenia je všestranný a trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu Strážovských vrchov ako i okolitého regiónu.

 

Cieľom činosti združenia je vytvárať podmienky pre vzájomné spoznávanie sa, kooperovať činnosti jednotlivých subjektov, poskytovať vzdelávacie a informačné činnosti v nasledovných oblastiach a aktivitách: životné prostredie a priestorové plánovanie, rozvoj a diverzifikácia činností na vytváranie pracovných miest alebo alternatívnych zdrojov príjmov, ekonomika, zamestnanosť a ľudské zdroje, kultúra a šport, cestovný ruch a turistika, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, doprava, komunikácie a technická infraštruktúra, miestna samospráva, skvalitnenie jej práce a sprístupnenie občanom.


Združenie pôsobí na území svojich členských obcí a to: Bodiná, Čelkova Lehota, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Horný Lieskov, Malé Lednice, Plevník - Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Vrchteplá, Záskalie.
 

Kontaktné údaje:

Mikroregión Strážovské vrchy
Jozef Gálik - predseda

Adresa:
Domaniža 426
018 16 Domaniža


Tel.: 042/4260356
E-mail: obec@domaniza.sk
IČO: 36121487
Ing. Janiga: 0905 958 503
Mgr. Kortman: 0905 488 028

web: http://strazovskevrchy.webnode.sk

štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy