Naše Považie

Pracovné stretnutie členov MAS 26.03.2019

2. 4. 2019 Ing. Martina Bednárová

Dňa 26.3. 2019 o 9.00 hod. sa uskutočnilo v Púchove zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia. Zasadnutia sa zúčastnilo 52 členov a bolo uvznášaniaschopné. Následne o 10.00 hod zamestnanci kancelárie MAS v spolupráci s predsedom a podpredsedom pripravili pre zástupcov miestnych samospráv workshop s názvom "Postup a podmienky pri realizácii stratégie SLLD". Na stretnutí boli starostovia obcí a primátorka mesta informovaní o postupe a podmienkach pri realizácii stratégie CLLD so zameraním na opatrenia verejného sektora. V ďalšej časti boli predstavené jednotlivé opatrenia stratégie CLLD MAS Naše Považie. Ďalej bol členom odprezentovaný postup pri implementácii stratégie v opatrení PRV SR 2014 -  2020 a IROP, vyhlasovanie výziev, prijímanie žiadostí, administratívna kontrola, odborné hodnotenie, výber projektov, podpis zmluv, kontrola VO, realizácia projektov, žiadostí o platbu, kontrola a monitorovanie. Stretnutie po obede pokračovalo diskusiou, na ktorej účastníci odprezentovali projektové zámery, ktoré by chceli realizovať v rámci stratégie vo svojich obciach a odkonzultovali ich vhodnosť s projektovou manažérkou MAS. Stretnutia sa zúčastnilo 53 účastníkov.

nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy