Naše Považie

Projekt rekonštrukcie Námestia slobody v obci Lednické Rovne- časť verejné osvetlenie

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Prioritným cieľom tohto projektu je výmena zastaralých a neefektívnych častí verejného osvetlenia za efektívnejšie, s dlhšou životnosťou a vyhovujúcich normám STN. Obec týmto projektom chce zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť obyvateľov na uliciach v nočných hodinách a lepšiu viditeľnosť. Touto modernizáciou sa má zabezpečiť kvalitnejšie poskytovanie služieb obcou, zvýšenie životného štandardu obyvateľov a zlepšenie podmienok a obytného prostredia v obci, čo aj priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie stanovilo v ISRÚ:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia
Špecifický cieľ: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť
Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia na námestí. Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácii, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy za účelom zníženia energetickej náročnosti osvetlovacej sústavy na riešenom území.

Pôvodná sústava verejného osvetlenia bola zastaralá a obec mala vysoké náklady na prevádzku verejného osvetlenia, preto bola potrebná realizácia tohto projektu. Nutnosť realizácie spočívala v potrebe zabezpečiť zlepšenie kvality životného prostredia, bezpečnosť do nočných ulíc ale aj výrazné zníženie nákladov a úsporu primárnych zdrojov obce.
Predmetom tohto projektu bola rekonštrukcia verejného osvetlenia na námestí. Projekt riešil rekonštrukciu verejného osvetlenia tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácii, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy za účelom zníženia energetickej náročnosti osvetlovacej sústavy na riešenom území.
Technické riešenie projektu:
Materiálne dispozície:
• Počet rozvádzačov verejného osvetlenia 2 ks
• Počet podružných rozvádzačov 1 ks
• Celková dĺžka novovybudovaného káblového vedenia v zemi 2396 m
• Celkový počet stožiarov novej navrhovanej sústavy verejného osvetlenia 44 ks
Druh vedení:
• Nové káblové zemné vedenie AYKY-J 4x35 mm2
• Nové káblové zemné vedenie CYKY-J 4x10 mm2
• Nové káblové zemné vedenie CYKY-J 4x6 mm2
• Nové káblové zemné vedenie CYKY-J 3x2,5 mm2
• Nové káblové zemné vedenie UTP Cat 5 kábel plnený gélom
• Nové káblové zemné vedenie Kábel silový medený CYKY-O 2x4 mm2
Nové stožiare:
• Oceľové, pozinkované, bezpäticové, kónické stožiare výšky 4m (STK76/40/3)
• Oceľové, pozinkované, bezpäticové, kónické stožiare výšky 6m (STK60/60/3)
• Oceľové, pozinkované, bezpäticové, kónické stožiare výšky 8m (STK76/80/3)
Nové svietidlá:
• Parkové svietidlo s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 70W (typ H)
• Zemné svietidlo s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 35W (typ Z1)
• Reflektorové svietidlo s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 150W (typ V1)
• Cestné svietidlo s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 70W (typ A)
• Cestné svietidlo s vysokotlakovou halogenidovou výbojkou 100W (typ B)

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 79 932,35 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy