Naše Považie

LEADER a CLLD

26. 1. 2018 Ing. Martina Bednárová

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou. Fondy EÚ zahrnuté v Partnerskej dohode sa nazývajú súborne Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktorých spoločné pravidlá upravuje nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.

pondelok, 25. september 2023
Meniny má Vladislav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy