Naše Považie

Ihrisko v obci Podskalie

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 21 705,13 
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 341,03
Celkový objem výdavkov 26 046,16 

Tento projekt bolo potrebné zrealizovať z dôvodu, že v obci sa nenachádzala vhodná plocha pre športové aktivity občanov a návštevníkov obce. Tento projekt prispel k výchove mladých ľudí k športu a zatraktívnením obce taktiež prispel k zvýšeniu návštevnosti obce.


Projekt riešil vybudovanie ihriska a odvodňovacieho rigola.
Vzhľadom na tvar pozemku bolo vybudované viacúčelové ihrisko o rozmere 55,0 x 22,0m. Priečny sklon bol jednostranný 1% k pozdĺžnej strane ihriska smerom k miestnemu potoku. Ihrisko je oddrenážované z jednej strany pomocou trativodu dl. 60,00m. Z hornej strany ihriska vznikol svah, z ktorého bolo potrebné vodu odviesť, aby sa nedostala na ihrisko. Odvedenie tejto vody je zabezpečené pomocou odvodňovacieho rigola z TBM-1-50 tvárnic, ktorého dĺžka je 65,00m.
Konštrukčné vrstvy ihriska:
- zatrávnenie a ohumusovanie 180mm
- štrkodrvina fr. 8-16 120mm
- štrkodrvina fr. 16-32 150-300mm
---------------------------------------------------
Spolu 450-600mm

Zatrávnenie – Po ukončení výstavby sa ostatná plocha zatrávnila a ohumusovala hr. 100mm, celková plocha zatrávnenia je 614,20m².


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy