Naše Považie

Zhotovenie bezdrôtového rozhlasu pre obec Klieština

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 10 866,74
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 173,35
Celkový objem výdavkov 13 040,09

Realizáciou tohto projektu obec zabezpečila lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie informovanie občanov o dianí v obci a zabezpečila kvalitný systém výstrahy v prípade nebezpečenstva.
Reproduktory boli zastaralé a rozmiestnenie zodpovedalo dobe, keď bolo ozvučenie montované. Rozhlasové vedenie bolo taktiež pôvodné. Pôvodný systém drôtového rozhlasu taktiež nebol zálohovaný, čo pri výpadku elektrickej energie znamenalo, že zástupcovia obce boli úplne bez možnosti komunikácie s občanmi.


Predmetom tohto projektu bolo zhotovenie bezdrôtového rozhlasu pre obec Klieština. Tento projekt mál nasledovné technické riešenie:
• Dodávka a montáž vysielacieho pracoviska – 1 ks. Zariadenie bolo umiestnené na budove obecného úradu. Na tejto budove bola umiestnená i všesmerná anténa, ktorá zaisťuje šírenie signálu. Anténa je prepojená s ústredňou koaxálnym kábelom. Dosah vysielania podľa členitosti terénu je 15 km.
• Dodávka a montáž 13 ks bezdrôtových vonkajších prijímačov, vrátane 36 ks reproduktorov – vonkajší prijímač je zariadenie na spracovanie vysokofrekvenčného signálu. Skladá sa zo samotného prijímača, naladeného na zvolený kmitočet, dekódera a výkonového stupňa 2x60 W. Pre ozvučenie vonkajších priestorov sa namontovali reproduktory s akustickým výkonom 30 W. Reproduktory sú umiestnené do výšky 4 až 5 metrov naz zemou. Smerovanie reproduktorov je volené tak, aby nedochádzalo k nežiaducim odrazom a presluchom vedúcich k zhoršenej zrozumiteľnosti hlásenia.
• Nainštalovanie, oživenie a uvedenie do prevádzky bezdrôtového systému
• Vykonanie kontroly počuteľnosti, zvukových skúšok a donastavenie reproduktorov pre optimálnu počuteľnosť a pokrytie signálu


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy