Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov druhá etapa

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 10 499,78 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 099,96 €
Celkový objem výdavkov 12 599,74 €

Cieľom projektu je vytvorenie novej prekrytej oddychovej plochy pre obyvateľov v obci Dolný Lieskov. Drevený altánok bude vybudovaný za účelom skvalitnenia života obyvateľov obce, oddychu a ochrany v letných dňoch pred slnkom. Prostredníctvom tohto projektu sa obec Dolný Lieskov snaží zvýšiť životný štandard jej obyvateľov, čo priamo nadväzuje na ciele MAS Naše Považie.
Predmetom projektu je vytvorenie nového prístupového chodníka a spevnenej plochy pod drevený altánok. Pri výstavbe sa vykoná skrývka zeminy a v rámci realizácie sa vytvorí chodník s povrchom zo zámkovej dlažby o ploche 72,50m² hr. 60mm, kladenej medzi záhradné obrubníky (37,0 m´).
Pri výstavbe altánku o ploche 7,85 x 6,80 m sa zemné práce vykonávajú v časti pre vytvorenie nových základov pod drevené stĺpy. Drevené stĺpy sa osadia do oceľových pätiek 150/150 mm, ktoré sa kotvia priamo do betónových základov. Objekt je založený na betónových pätkách, použitý betón B20. Hĺbka založenia pätiek je 1200 mm pod úroveň terénu. Celá konštrukcia - stĺpy 160/160mm + drevený stĺp v strede altánku, je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy. Strop prístreška tvorí stanová strecha – ihlan, z nosnou časťou OSB dosiek, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine. Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky budú pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Finálna povrchová úprava bude prevedená LUXOLOM v odtieni duba tmavého. Celá podlaha altánku bude zo zámkovej dlažby. Strecha je izolovaná krytinou ŠINDEL.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy