Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva na cintoríne - Dolná Breznica

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 20 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 000,00 €
Celkový objem výdavkov 24 000,00 €

 

Potreba realizácie projektu vyplývala z nepriaznivého a nevyhovujúceho stavu časti chodníkov na cintoríne. Pôvodný chodník bol v dezolátnom stave, čo malo za následok zhoršený prístup obyvateľov obce a návštevníkov cintorína k hrobovým miestam. Za daždivého počasia sa na chodníku vytvárajú mláky. Nový chodník bude plniť aj novú - estetickú funkciu. Predmetom projektu je vytvorenie nových chodníkov na cintoríne v obci pre zabezpečenie bezpečného priestoru pre obyvateľov a návštevníkov. Navrhovaný chodník je riešený ako novostavba s vrchným krytom zo zámkovej dlažby. Trasa chodníka sa začína pri parcele č. 746 – hlavný vstup. Navrhovaný chodník bol vybudovaný v rastlom teréne bez násypov a výkopov a výškovo kopíruje existujúci terén s prevýšením 100mm. Navrhovaný chodník je šírky 2,0 a 2,5m.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy