Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva - Horná Breznica

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 10 140,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 028,00 €
Celkový objem výdavkov 12 168,00 €

 

Základným cieľom projektu je zlepšenie základných služieb a zvýšenie kvality života pre obyvateľov obce Horná Breznica. Predmetom tohto projektu je vybudovanie nového verejného priestranstva v obci, kde pôvodne takýto priestor chýbal. Pôvodný stav verejných priestranstiev a plôch v obci je z hľadiska občana nevyhovujúci. V obci je nedostatok priestorov pre oddych a pobyt matiek s malými deťmi ako aj nedostatok vybudovaných detských ihrísk, kde by mohli deti tráviť voľný čas. Na existujúcej ploche sa vykonala skrývka zeminy. V rámci realizácie sa vytvorili chodníky a spevnené plochy so zámkovej dlažby (136,80m²) kladenej do záhradných obrubníkov (85,50m´). Súčasťou projektu bolo aj osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe – lavička (8ks) a odpadkový kôš (2ks). Lavičky sú z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov. Na všetkých nespevnených plochách v území a na plochách dotknutých výstavbou boli realizované sadovnícke úpravy (výsadba a založenie trávnikov)


štvrtok, 30. jún 2022
Meniny má Melánia
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy