Naše Považie

Výstavba peších chodníkov na cintoríne - Horná Breznica

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 16 302,75
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 260,55
Celkový objem výdavkov 19 563,30

Potreba realizácie projektu vyplývala z nevyhovujúceho stavu pôvodného chodníka v areáli cintorína. Takisto bolo potrebné zabezpečiť bezpečný prístup k hrobovým miestam pre obyvateľov aj návštevníkov obce.


Predmetom tohto projektu bolo vytvorenie nových chodníkov v priestore cintorína s ich osvetlením.
Územie sa nachádza v intraviláne obce Horná Breznica. Existujúce plochy sú rovinaté a v miernom sklone. Na existujúcej ploche sa vykonala skrývka zeminy. V rámci realizácie sa vytvorili chodníky so zámkovej dlažby o ploche 261,25m2 kladenej do záhradných obrubníkov (229,0m´). Ďalšou časťou bolo vytvorenie nášľapnej vrstvy z terasovej dlažby (28,75m2) na existujúcu betónovú plochu pred domom smútku s umiestnením dvoch lavíc s opierkou. Terasová dlažba sa kládla do flexi-lepidla na betónový podklad opatrený hydroizolačným náterom.
V časti realizácie osvetlenia chodníka sa do výkopovej ryhy pre záhradný obrubník vložil v PVC chráničke elektrický kábel CYKY 3x2,5 v dĺžke (110,0 m´), ktorý bude slúžiť na napojenie 4KS vonkajšieho stĺpového svietidla, Druh pätice: E27 : 2x22 W, Šírka: 200 mm, Výška: 2050 mm, Farba: Hliníková liatina/biely plastový kryt. Ovládanie týchto svietidiel je riešené z domu smútku cez súmrakový spínač.


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy