Naše Považie

Výstavba chodníkov v obci Streženice

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 15 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 000,00 €
Celkový objem výdavkov 18 000,00 €

 

Potreba realizácie projektu v obci Streženice vychádzala zo zvýšenia kvality a bezpečnosti prirodzeného pohybu pešej dopravy, nakoľko pôvodne v obci takýto priestor chýbal. Projektom sa zvýši kvalita a štandard života obyvateľov v obci a zároveň sa zlepšia základné služby pre obyvateľov obce. Účelom projektu je vytvoriť nové verejné priestranstvo v obci Streženice, pre zabezpečenie bezpečného pohybu pešej dopravy pre obyvateľov a návštevnikov obce.
Predmetom projektu je vytvorenie nových chodníkov pozdĺž komunikácie č. II/507 v obci Streženice, pre vytvorenie bezpečného a atraktívneho priestoru pre všetkých obyvateľov a návšetvníkov obce. Výstavba nových chodníkov je zo zámkovej dlažby (305,50m²). Chodníky sú kladené medzi cestné obrubníky (212,7m´) a záhradné obrubníky (100,30m´), prípadne existujúce betónové múriky oplotení pozemkov. Navrhovaný chodník „A“ a „B“ je riešený ako novostavba s vrchným krytom zo zámkovej dlažby. Chodník sa nachádza na pravej strane štátnej cesty v smere do mesta Púchov. Chodník „A“ je dlhý 117,89 m. Chodník „B“ je dlhý 94,30m.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy