Naše Považie

Výstavba a úprava chodníkov a spevnených plôch - v obci Mestečko

1. 2. 2019

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 31 340,65 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 268,13 €
Celkový objem výdavkov 38 943,31 €

V rámci projektu obec vytvorila nové chodníky, zrekonštruovala existujúce a vytvorila novú spevnenú plochu pred kultúrnym domom, ktorá prispela k jeho estetickému vzhľadu. Obec sa snaží o zvýšenie všeobecného komfortu obyvateľov obce a vytvorenie priaznivejších podmienok života v rámci nej.
Územie sa nachádza v intraviláne obce Mestečko. Existujúce plochy sú rovinaté. Pri výstavbe nového chodníka a spevnených plôch sa vykonala skrývka zeminy. V rámci realizácie sa vytvorili chodníky „A“ s asfaltovým povrchom o ploche 150,0m2 hr. 40mm a kladenej do obrubníkov z jednej strany do cestných (88 m´) a z druhej strany do záhradných obrubníkov (88 m´). Na existujúcich plochách chodníkov „B“ a „C“ sa sfrézovala (zrovnala) vrchná časti chodníka o hrúbke cca. 10mm a spätne sa zakryla asfaltovým povrchom o ploche 853,40m2 a o cca hrúbke 20mm. Plocha pred kultúrnym domom je celá zo zámkovej dlažby z časti prejazdná osobnými automobilmi a kladená do záhradných obrubníkov (140 m´). Vzhľadom na navrhované úpravy boli zemné práce minimálne.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy