Naše Považie

Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska - Bezdedov Púchov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 19 918,48 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 983,70 €
Celkový objem výdavkov 23 902,18 €

 

Pôvodné plochy pred kultúrnym domom boli nespevnené a celý priestor pôsobil neupravene. Za daždivého počasia sa na tomto mieste vytvárali mláky a blato a v zimných mesiacoch bol problém s odpratávaním snehu a prístupom motorových vozidiel ku kultúrnemu domu. Mesto Púchov realizáciou projektu zabezpečilo bezpečný prístup obyvateľov tejto mestskej časti ku kultúrnemu domu. Tento projekt prispeje k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci a zatraktívneniu daného územia. Plánom je aj zvýšenie životného štandardu obyvateľov.
Predmetom projektu je rozšírenie verejného priestranstva pred Kultúrnym domom v m.č. Vieska – Bezdedov. Súčasťou projektu je osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe: lavička (6ks) – z betónových nosníkov a dreveným sedením a odpadkový kôš (3ks), ktorý je tiež betónovej konštrukcie.
Projekt riešil aj výstavbu nových spevnených plôch zo zámkovej dlažby a asfaltu. Spevnená plocha zo zámkovej dlažby je 70,50m2 a je kladená medzi záhradné obrubníky. Asfaltová plocha určená na prejazd automobilov je 253,25m2. Táto plocha je riešená bez krajových obrubníkov.
Sadovnícke úpravy sa týkali všetkých nespevnených plôch v území alebo plôch dotknutých výstavbou. Vysadený druh dreviny: Juniperus sabina (borievka) 10ks.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy