Naše Považie

Verejné priestranstvo pred cintorínom Nosice - Púchov

Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 29 998,21 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 5999,64 €
Celkový objem výdavkov 35 997,85 €

 

Cieľom projektu je rozšírenie a zlepšenie estetickej hodnoty verejného priestranstva, ktoré má vo vzťahu k obyvateľom vysoký spoločenský význam – tento priestor slúži ako prístup na existujúci cintorín. Mesto Púchov týmto projektom chce zabezpečiť lepšie podmienky pre svojich obyvateľov a návštevníkov.
Projekt rieši modernizáciu verejného priestranstva existujúceho cintorína a rekonštrukciu jeho existujúceho oplotenia ako aj spevnenej plochy pred ním. Existujúce oplotenie bude demontované v 100% rozsahu a bude nahradené novým kovaným oplotením. V časti oplotenia sa osadí nová brána. Zemné práce budú realizované pri výkopoch pre nové oplotenie. Pôvodná asfaltová plocha je o rozmere 246,26 m² bez spevnenia. Spevnenie krytu prebehne nasledujúcim postupom: vyčistenie existujúceho podkladu, vyrovnanie lokálnych nerovností, nástrek spojovacím postrekom, položenie vrstvy obaľovahého kameniva hr. 60 mm, spojovací postrek a vrstva nového asfaltového betónu hr. 50mm.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy