Naše Považie

Verejné priestranstvo na cintoríne - Udiča

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 28 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 5 600,00 €
Celkový objem výdavkov 33 600,00 €

 

Pôvodný stav chodníkov na cintoríne v Udiči bol nevyhovujúci. Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Predmetom projektu je vytvorenie nových chodníkov na cintoríne pre zabezpečenie vytvorenia bezpečného a atraktívneho priestoru pre obyvateľov a návštevníkov obce. Na existujúcej ploche sa vykonala skrývka zeminy. V rámci realizácie sa vytvorili chodníky so zámkovej dlažby o ploche 97,75 m² kladenej do záhradných obrubníkov (110,0m´). V časti realizácie osvetlenia chodníka, sa do výkopovej ryhy pre záhradný obrubník vložíl v PVC chráničke elektrický kábel CYKY 3x2,5 v dĺžke (96,20m´), ktorý bude slúžiť na napojenie 6 KS vonkajšieho stĺpového svietidla. Ovládanie týchto svietidiel bude z domu smútku cez súmrakový spínač. Súčasťou je výsadba trávnatého porastu pri častiach dotknutých realizáciou diela a osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe: lavička (6 KS), odpadový koš (6 KS). Lavička je z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadový koš je z pozinkovaných profilov.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy