Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev pred domom kultúry v obci Lazy pod Makytou

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 23 000,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 600,00 €
Celkový objem výdavkov 27 600,00 €

Potreba realizácie projektu vychádzala z nevyhovujúceho stavu verejných priestranstiev a plôch v obci Lazy pod Makytou. V obci nie je vytvorený dostatočný priestor pre oddych občanov, priestor navyše nepôsobí príjemným dojmom a znižuje estetickú úroveň celého okolia.
Predmetom projektu je úprava verejných priestranstiev pred domom kultúry, ktorá zahŕňa umiestnenie lavičiek na sedenie z ocele a drevenného masívu v počte 6ks, vysadenie drevín a vybudovanie ohniska o priemere 4 m. Súčasťou úpravy verejných priestranstiev je výstavba chodníkov a osadenie smetných košov (oceľový pás na jednej nohe, 2ks) pri lavičkách na sedenie. Chodník „A“ je dĺžky 24,33m a šírky 1,25m . Chodník „B“ má dĺžku 38,75 m a šírku 1,25 m. Kryt je z betónovej dlažby. Chodník okolo ohniska má šírku 1,25 a jeho kryt je z kamennej dlažby. Súčasťou chodníkov sú spevnené plochy pri lavičkách na sedenie.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy