Naše Považie

Turistický chodník v obci Pružina

4. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 30 379,86
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 075,97
Celkový objem výdavkov 36 455,83

Potreba realizácie tohto projektu vyplývala zo zlého technického aj estetického stavu daného chodníka. Osadením informačných tabúľ pri chodníku sa zvýšila aj jeho funkčná hodnota pre obyvateľov aj návštevníkov obce.


Predmetom tohto projektu bola rekonštrukcia existujúceho chodníka a jeho zmena na turistický chodník s informačnými tabuľami 5KS - pôvodný chodník bol v zdevastovanom stave a bol nahradený asfaltovým povrchom (1710,0m2). Pozdĺž chodníka sú situované informačné tabule (5KS), oddychové lavičky (5KS) a odpadkové koše (5KS). Lavička je z pozinkovaných profilov s drevený sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.


Technický popis prác:
Úprava povrchov
Všetky oceľové prvky a konštrukcie boli opatrené povrchovým náterom priamo na stavbe alebo dodané v rámci dodávky daného prvku lavičky alebo koša.
Kovové stavebné a doplnkové konštrukcie
Konštrukcie lavičiek a odpadkového koša sú z pozinkovaných oceľových profilov.
Nátery
Oceľové prvky lavičiek a odpadkového koša sú pozinkované.
Konečný prijímateľ v rámci tohto projektu realizoval iba časť projektu - turistický chodník, druhá časť - detské ihrisko sa realizovala v rámci iného projektu a iného opatrenia. Konečný prijímateľ teda v tejto žiadosti žiadal finančné prostriedky len na turistický chodník.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy