Naše Považie

Tribúny - futbalový štadión Dolné Kočkovce

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 14 595,74
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 919,15
Celkový objem výdavkov 17 514,89

Potreba realizácie tohto projektu vychádzala z pôvodného nevyhovujúceho stavu striedačiek amiest na sedenie na futbalovom štadióne v Dolných Kočkovciach. Realizáciou projektu sa vytvoril dôstojný futbalový areál s kompletným komfortom pre hráčov a divákov na futbalových zápasoch mužstiev FK Dolné Kočkovce.


Predmetom projektu bola jedna krytá trojradová tribúna, dve dvojradové tribúny a dve striedačky.
Tribúna TDS 03 – technické parametre: dĺžka tribúny (12,11m), šírka tribúny (3,585m), výška tribúny (3,726m), počet sedadiel (64 sedadiel)
Zloženie tribúny: spodný rám, spojka X rám, veľká a malá plošina, strešný rám, spojky strechy, lexan+lišty, sedadlá, zábradlie
Tribúna TD 02 – technické parametre: dĺžka tribúny (12,11m), šírka tribúny(1,557m), výška tribúny (1,105m), počet sedadiel (60 sedadiel)
Zloženie tribúny: spodný rám, spojka X rám, veľká a malá plošina, sedadlá, zábradlie
Striedačka JSP 04 – technické parametre: dĺžka striedačky (12,11m), počet sedadiel (8 sedadiel), sedadla (plastové).


utorok, 12. november 2019
Meniny má Svätopluk
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy