Naše Považie

Stavebné úpravy autobusových zastávok v obci Záriečie

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 10 001,86
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 000,37
Celkový objem výdavkov 12 002,23

Potreba realizácie projektu vychádzala zo zlého technického a estetického pôvodného stavu zastávok. Pôvodné zastávky neposkytovali dostatočný úkryt pre obyvateľov obce v nepriaznivom počasí. V neposlednom rade plechové zastávky pôsobili rušivo a z estetického hľadiska nezapadali do architektúry kraja.


Predmetom projektu bolo odstránenie 2ks plechových autobusových zastávok a vytvorenie 2ks nových z betónových tvaroviek v kombinácii s drevom.
Pri výstavbe nových autobusových zastávok sa vykoná demontáž pôvodných autobusových zastávok ako aj pôvodných podláh.
Zemné práce boli prevedené v minimálnom rozsahu. Zakladanie bolo pomocou základovej platne hr. 150 mm do štrkového zhutneného lôžka hr. 300mm. Základove dosky sú zo železobetónu tr. C. Nosné murivo je z betónových štiepaných tvárnic. Strešná konštrukcia autobusových zastávok je z dreva, na konštrukciu sa uložila strešná krytina. Drevené konštrukcie sa opatrili lazúrovou farbou, prípadne moridlom na drevo pre exteriéry. Všetky oceľové prvky sú opatrené 1x základným a 2x vrchným náterom pre oceľ.


štvrtok, 30. jún 2022
Meniny má Melánia
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy