Naše Považie

Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov I. etapa

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 19 934,78 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 986,96 €
Celkový objem výdavkov 23 921,74 €

Potreba realizácie tohto projektu vyplýva hlavne z havarijného stavu verejného rozhlasu v mestských častiach mesta Púchov a zníženej kvality zvukového prenosu smerom k obyvateľom. Cieľom projektu je ozvučenie územia drôtovým rozhlasom, ktorým chce mesto zabezpečiť zlepšenie základných služieb pre obyvateľov dotknutého územia a jej návštevníkov. Realizáciou projektu sa zvýši ich životný štandard, docieli sa zvýšenie kvality zvukového prenosu, čím sa zabezpečí lepšia informovanosť obyvateľov. Predmetom projektu je rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov, konkrétne v k.ú. Púchov, Horné Kočkovce, Hoštiná, Ihrište, Nosice, Vieska Bezdedov.
Horné Kočkovce - rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu bude umiestnená na prízemí v budove Požiarnej zbrojnice. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 1500W. Súčasťou rozhlasovej ústredne bude zosilňovač 1500W, 100V a vstupná jednotka s minimálne 2x MIC vstupmi pre mikrofón a 2x LINE vstupmi pre pripojenie zdroja hudby. Súčasťou bude mikrofón a mikrosystém s CD prehrávačom a FM tunerom.
Nosice - rozhlasová ústredňa bude umiestnená v budove bývalej školky na prízemí. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 800W. Ústredňa obsahuje zosilňovač 800W, 100V a vstupnú jednotku s minimálne 2x MIC vstupmi pre mikrofón a 2x LINE vstupmi pre pripojenie zdroja hudby. Ústredňa bude doplnená o mikrofón a mikrosystém s CD prehrávačom a FM tunerom pre možnosť spúšťania hudby a CD nosičov.
Vieska Bezdedov - rozhlasová ústredňa bude umiestnená v budove Obecného úradu. Rozhlasová ústredňa bude mať výkon 450W. Súčasťou ústredne bude MP3 prehrávač z SD kariet alebo USB kľúča a FM tuner, ďalej 5 vstupov – 3x MIC vstupy pre mikrofón, 2x LINE pre pripojenie zdroja hudby. Ústredňa bude doplnená o mikrofón.
Hoštiná - rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu bude umiestnená na prízemí Kultúrneho domu. Celé pracovisko bude napájané zo súčasného zásuvkového rozvodu 230V. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 350W, súčasťou ústredne CD/MP3 prehrávač, konektor pre pripojenie USB kľúča a FM tuner, ďalej 5 vstupov – 3x MIC a 2x LINE. Ústredňa bude doplnená o mikrofón.
Ihrište - Rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu bude umiestnená na prízemí v budove Požiarnej zbrojnice. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 180W. Súčasťou rozhlasovej ústredne bude MP3 prehrávač z SD kariet alebo USB kľúča a FM tuner, ďalej 5 vstupov – 3x MIC vstupy pre mikrofón a 2x LINE pre pripojenie zdroja hudby. Ústredňa bude doplnená o mikrofón.
Pre ozvučenie všetkých miestnych častí sú navrhnuté tlakové reproduktory o výkone 15W so zabudovaným 100V transformátorom, citlivosť min. 107dB, max. akustický tlak 126dB. Reproduktory budú rozmiestnené na vlastné železné podpery, na stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú majetkom mesta, prípadne na podperné body do výšky cca 5m.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy