Naše Považie

Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia- Vydrná

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Cieľom projektu je rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia v obci Vydrná z dôvodu nedostatočných ekonomických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností sústavy. Súčasná osvetlovacia sústava tiež nezodpovedá požiadavkám normy STN EN 13201-2 (svetelnotechnické požiadavky). Realizáciou projektu chce obec dosiahnuť zníženie nákladov na údržbu svietidiel, zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej premávky za zníženej viditeľnosti, úsporu elektrickej energie. Predkladaný projekt tiež zabezpečí zvýšenie životného štýlu obyvateľov obce a zatraktívni územie, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v ISRÚ.
Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry, opatrenie: 322 – obnova a rozvoj obcí. Strategickým cieľom je zvýšenie štandardu života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.

Pôvodný stav verejného osvetlenia v obci Vydrná bol nevyhovujúci a vyžadoval si zásadný zásah s cieľom optimalizovať energetickú náročnosť sústavy, znížiť náklady na údržbu sústavy, modernizovať svetelné telesá, zvýšiť estetický vzhľad obce a v neposlednom rade zabezpečiť bezpečný pohyb občanov za tmy. Predmetom projektu bola výmena všetkých existujúcich osvetľovacích telies vrátane zdroja, t.j. 67 ks a kotviacej konzoly s náterom na existujúci betónový stĺp v rozsahu kus za kus. Boli použité dva typy konzol a to podľa toho na aký typ betónového stĺpa bolo zakotvené svietidlo. Použilo sa 41 ks konzol na jedno - stĺp a 26 ks na dvoj - stĺp. Pri realizácii projektu sa betónové stĺpy a elektrické vedenie ponechali pôvodné. Do existujúcich rozvádzačov v počte 4 ks sa doplnil časový a súmrakový spínač.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 16 197,42 €.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy