Naše Považie

Rekonštrukcia existujúceho miestneho rozhlasu - Vydrná

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 10 198,00
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 039,60
Celkový objem výdavkov 12 237,60

Potreba realizácia tohto projektu vyplývala z havarijného stavu miestneho rozhlasu v obci Vydrná. V rámci projektu sa vymenilo 10 kusov reproduktorov z dôvodu nefunkčnosti a kompletne sa vymenila rozhlasová ústredňa v obci. Realizáciou projektu sa zvýšil životný štandard obyvateľov, zvýšila sa kvalita zvukového prenosu, čím sa zabezpečila lepšia informovanosť obyvateľov obce.

Predmetom projektu bolo:
- výmena 10 ks reproduktorov
- kompletná výmena existujúcej rozhlasovej ústredne SEAK MRU 200-1400 ACU za moderný typ situovanej na obecnom úrade
- predmetom projektu nebola výmena existujúcich stĺpov ako aj elektrického vedenia – ponechali sa existujúce.
Existujúce nefunkčné reproduktory miestneho rozhlasu sa demontovali a osadili sa nové. Na obecnom úrade bola nainštalovaná nová rozhlasová ústredňa. Celé pracovisko je napájané z pôvodného zásuvkového rozvodu 230 V. Vysielacie zariadenie umožňuje prevádzanie manuálneho hlásenia s využitím mikrofónu, prípadne spúšťať hudbu, znelku. Po zapojení boli vykonané zvukové skúšky.


sobota, 20. júl 2019
Meniny má Iľja/Eliáš
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy