Naše Považie

Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce - Púchov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 30 000 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 000 €
Celkový objem výdavkov 36 000 €

 

Rozšírením chodníkov na cintoríne v mestskej časti Horné Kočkovce chce mesto Púchov zabezpečiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov cintorína v tejto časti mesta bezpečný a komfortný pohyb. Tento projekt prispeje k zvyšovaniu kvality životného prostredia mesta. Plánom mesta je aj zvýšenie životného štandardu obyvateľov. Mesto Púchov týmto projektom chce zabezpečiť lepšie podmienky pre svojich obyvateľov a návštevníkov.
Predmetom projektu je rozšírenie chodníkov na cintoríne v mestskej časti Horné Kočkovce. Súčasťou je osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe lavička a odpadkový kôš. Lavička je z betónových nosníkov s dreveným sedením, ktorej betónová konštrukcia je čiastočne zaputená do terénu. Odpadkový kôš je tiež z betónovej konštrukcie. Výstavba nových chodníkov a rozšírenie zjazdného chodníka je z asfaltového krytu hr.: 40mm. Plocha nových chodníkov je 209,92m2 a sú riešené medzi záhradné obrubníky. Zjazdný chodník je kladený medzi existujúci chodník a nový cestný obrubník. Plocha rozšírenia zjazdného chodníka je 33,67m2.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy