Naše Považie

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dohňany

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 12 725,08
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky)  2 545,02
Celkový objem výdavkov 15 270,10

Cieľom tohto projektu bola rekonštrukcia dvoch jestvujúcich zastávok na štátnej ceste 1/49 v obci Dohňany. Realizáciou projektu obec vybudovala pohodlné, bezpečné a esteticky príťažlivé miesta pre obyvateľov obce čakajúcich na autobus. Projektom taktiež obec tiež zabezpečila zvýšenie životného štýlu obyvateľov obce a zatraktívnla územie.


Potreba realizácie projektu vychádzala z toho, že pôvodný technický stav zastávok bol nevyhovujúci, obe stavby vykazovali poruchy na zastrešení, rovnako tak podkladový betón bol vplyvom mrazov a veku poškodený a s výmolmi.


Predmetom projektu bola rekonštrukcia zastávok autobusu č.s. 518 a č.s. 519, ktoré sú situované popri hlavnej ceste cez obec Dohňany. V rámci realizácie bola úplné odstránená pôvodná oceľová konštrukcia vrátane základovej dosky až po terén. V oboch prípadoch sa vybudovala nová murovaná stavba autobusovej zastávky, vrátane novej základovej dosky hr. 150 mm, so zastrešením jednoduchým hambálkovým krovom, so sedlovou strechou, krytinou z pálených škridiel, ktorá korešponduje s už vybudovanou zastávkou pri obecnom úrade v centre obce. Stavba bola navrhnutá ako jednoduchý objekt, obdĺžnikového pôdorysu, vonkajších pôdorysných rozmerov 4,25 x 2,5 m. Stavba je murovaná z debniacich betónových tvárnic hr. 200 mm, ktoré sú následne omietnuté, z bočných a zadnej strany do výšky 0,75 m, z čelnej strany po celej výške je urobený obklad z prírodného kameňa. Vo vnútri každej autobusovej zastávky je pevne zabudovaná lavička na sedenie, ktorá pozostáva z murovaných pilierov. Z bočných strán sú v obvodových stenách v drevených rámoch s plexisklom vložené otvárateľné tabule s cestovným poriadkom.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy