Naše Považie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Mojtín

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 20 016,12 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 003,22 €
Celkový objem výdavkov 24 019,34 €

Potreba realizácie projektu vychádzala z nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia, ktoré v súčasnosti predstavuje pre obyvateľov obce istým spôsobom nebezpečenstvo, nakoľko osvetľovacia sústava je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky absolútne nevyhovujúcich svietidiel. Zároveň realizáciou projektu dôjde k šetreniu finančných prostriedkov obce. Modernizáciou verejného osvetlenia v určitých úsekoch dôjde k zvýšeniu bezpečnosti osôb a osvetleniu križovatiek.
Projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – Mojtín rieši tieto časti:
- rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci – výmena nevyhovujúcich svietidiel s ortuť. výbojkami,
- rekonštrukciu rozvádzačov verejného osvetlenia,
- rekonštrukciu poškodených svietidiel – výmena (22ks)
- zriadenie funkcie osvetlenia celonoc a polnoc
Rekonštrukcia a modernizácia sa týka len hlavnej komunikácie cez obec Mojtín v úseku cca 1,5 km – udržiavaný zimný úsek správy ciest SC TSK – cesta III. triedy.
Jestvujúce rozvádzače RVO č. 1,2 sa zdemontujú nakoľko sú v nevyhovujúcom stave. Nové rozvádzače RVO budú atypické plastové pre osadenie na betónový podperný bod. Ovládanie verejného osvetlenia bude cez spínací prvok v RVO - astronomický súmrakový spínač a denné hodiny pre funkciu polnoc. Ručné zapnutie verejného osvetlenia bude prepínačmi SAH, SA 1,2,3 v rozvádzači RVO 1-0-2. Všetky ovládače a istiace prvky budú v modulovom prevedení na DIN lištu. Meranie bude v novom rozvádzači RVO priamo do 40 A. Hodnota hlavného ističa sa zníži zo 60 A na 40 A.
Rozvody VO sú jestvujúce z vodičov A1Fe 6, ktoré sú súčasťou vzdušných rozvodov NN – na spoločných konzolách a podperných stĺpoch. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa vymenia všetky staré výbojkové svietidlá do príkonu 250 W a nahradia sa výbojkovými svietidlami o príkone 70 W. Svietidlá, ktoré sú v súčasnosti osadené nad vedením NN-SSE sa osadia pod vedenie NN. V rozvádzačoch EVO sú jestvujúce ističe s hodnotou 63 A, ktoré budú v nových rozvádzačoch nahradené za 40 A – úspora za stálu mesačnú platbu. V rámci modernizácie sa zmení systém ovládania z funkcie polnoc na celonoc a polnoc (určené úseky – bezpečnosť osôb, osvetlenie krožovatiek..). Cesta III. triedy bude ovládaná funkciou celonoc a polnoc, ostatná časť obce funkciou polnoc.
 


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy