Naše Považie

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013

Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Výška finančného príspevku Suma v €
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 100,00 €
Oprávnené výdavky na projekt 7 100,00 €
Celkový objem výdavkov 7 100,00 €

Premetom projektu bolo usporiadanie odborného informačného seminára, na ktorý boli pozvaní súčasní a potencionálni podnikatelia v oblasti poľnohospodárskej výroby, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy a ďalších organizácií z regiónu pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva. Informačný seminár bol zameraný na poskytnutie ucelených informácií v oblasti poľnohospodárstva, či už zo Slovenska alebo EÚ.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie informačnej základne pre zvyšovanie informovanosti obyvateľov a širokú verejnosť pochádzajúcu z územia MAS Naše Považie o možnostiach v poľnohospodárstve ako nástroja zvyšovania zamestnanosti prostredníctvom tvorby nových pracovných miest. Cieľom projektu bolo poskytnúť pre účastníkov seminára praktické informácie z oblasti používania nových technológií a strojov v poľnohospodárskej výrobe, poistenie a riziko v poľnohospodárstve. Zámerom tohto projektu bolo informovať poľnohospodárov z územia MAS o možnostiach čerpania v novom programovacom období PRV SR 2014 - 2020, priblížiť spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ v SR a jej problémy. Účelom bolo takisto poukázať na postavenie poľnohospodárov vo vzťahu k MAS.


štvrtok, 26. máj 2022
Meniny má Dušan
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy