Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 10 010,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 1 841,84 €
Celkový objem výdavkov 11 851,84 €

 

Pôvodné oplotenie na cintoríne v obci Záskalie bolo v dezolátnom a nevyhovujúcom stave a bola nutná jeho celková rekonštrukcia. Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

Predmetom projektu je výstavba verejného priestranstva pred domomom smútku - rekonštrukcia existujúceho oplotenia. Oplotenie je realizované formou repasácie a to v rozsahu 35%. Ide o osekanie zvetraného betónového povrchu. Takto očistený betónový múrik sa naimpregnoval, obšaloval a obbetónoval, následne naň bola osadená betónová čiapka.Pred domom smútku je vytvorená nová spevnená plocha (91,30m²) bez odstránenia pôvodnej asfaltovej plochy - zámková dlažba sa položila na takto, už zhutnenú plochu. V rámci tejto plochy boli umiestnené 3ks parkových lavičiek a 1ks odpadkového koša.


štvrtok, 30. jún 2022
Meniny má Melánia
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy