Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Horný Lieskov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 13 012,73
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 602,55
Celkový objem výdavkov 15 615,58

Vstup do kostola pôvodnenie nebol chránený pred poveternostnými vplyvmi, na schodoch sa v zimných mesiacoch udržoval ľad a sneh a schody sa tak stávali nebezpečné pre obyvateľov. Vytvorením krytého vstupu do kostola – schodiska sa dosiahlo bezpečného užívanie daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce.


Predmetom projektu bolo teda vytvorenie nového prestrešenia vstupu do kostola a novej nášlapnej vrstvy z terasovej dlažby.
Pri realizácii prestrešenia vstupu do kostola sa urobila samotná drevená konštrukcia so zastrešením z trapézového plechu. Ďalším novým prvkom bolo vytvorenie nášľapnej vrstvy z terasovej dlažby na existujúcu betónovú plochu pred kostolom. Terasová dlažba sa kládla do flexi lepidla na betónový podklad opatrený hydroizolačným náterom.


PRÍSTREŠOK
Zemné práce
Zobratá ornica bola uložená do depónie a bola použitá pri konečnej terénnej úprave. Výkop základových pätiek bol realizovaný ručne. Zemné práce sa vykonali v nevyhnutnom rozsahu. Drevené stĺpy sa osadili do oceľových pätiek, ktoré sa kotvami kotvili do existujúcich betónových základov.
Základy sa nerealizovali.
Zvislé konštrukcie
Celá konštrukcia je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy.
Vodorovné konštrukcie nosné
Strop prístreška tvorí sedlová strecha s nosnou časťou OSB dosiek, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine. OSB dosky sú zo spodnej časti obložené tatranským profilom.
Úprava povrchov – vonkajšia
Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Finálna úprava bola prevedená v odtieni svetlého duba.
Hydroizolácie – izolácia strechy
Strecha je izolovaná – falcovaný plech
Konštrukcie klampiarske
Dažďová voda bola vyústená priamo na terén do štrkovo-kamenného vsakovacieho koša.
Nátery
Oceľové konštrukcie boli natreté 2x základnou farbou + 2x vrchnou olejovou farbou v odtieni dreva. Tesárske konštrukcie boli natreté fungicídnym napúšťadlom proti hnilobe a drevokazom. Exteriérové drevené prvky boli opatrené náterom v odtieni duba svetlého a mahagonu.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy