Naše Považie

Modernizácia verejného priestranstva - Sverepec

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 20 000 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 000 €
Celkový objem výdavkov 24 000 €

Pôvodný stav oplotenia na cintoríne v obci Sverepec bol nevyhovujúci a v dezolátnom stave a preto bola nutná jeho celková rekonštrukcia. Nové oplotenie bude plniť aj estetickú funkciu. Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Predmetom projektu bola modernizácia verejného priestranstva cintorína a rekonštrukcia jeho pôvodného oplotenia. Pôvodné oplotenie bolo realizované formou repasácie a to v rozsahu cca 35%. Išlo o osekanie zvetraného betónového povrchu. Takto očistený betónový múrik sa naimpregnoval, obšaloval a obetónoval. Na takto ošetrený betónový múrik sa osadila betónová čiapka. Pôvodné oceľové dielce boli nahradené novými dielcami celkovo v počte 42 ks. Časť oplotenia sa riešila úplnou sanáciou a vytvorením nového oplotenia z poplastovaného pletiva kotveného na oceľové stĺpiky. V časti oplotenia sa osadila nová brána š=3,75m ako aj malá bránka š=1,15m.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy