Naše Považie

Modernizácia športového ihriska v obci Záskalie

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 10 010,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 002,00 €
Celkový objem výdavkov 12 012,00 €

 

Pôvodné ihrisko v obci Záskalie bolo v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu bola modernizácia pôvodného oplotenia tenisového ihriska pre deti a mládež v obci. Zámerom obce bolo docieliť zmysluplné a efektívne využívanie voľného času obyvateľov obce. Pôvodné oplotenie bolo z troch strán demontované. Celková dĺžka oplotenia je 71,3 m.

Technické riešenie projektu:

  1. Zemné práce boli realizované pri výkopoch pre základy oplotenia a 2 ks ochrannéj siete a zhutneného štrkového vankúša
  2. Základy sú z prostého betónu
  3. Nosné profily sú z oceľových profilov
  4. Nové oplotenie je z oceľových profilov a polastovaného pletiva. Ochranná sieť je textilná.

nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy