Naše Považie

Modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade - Púchov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 32 452,76 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 6 490,55 €
Celkový objem výdavkov 38 943,31 €

 

Mesto Púchov plánuje prostredníctvom modernizácie detského ihriska, ktoré sa nachádza v Marczibányiho záhrade zatraktívniť priestor pre hodnotnejšie využitie verejných plôch pre svojich občanov ako aj návštevníkov mesta. Návrh novej časti detského ihriska prichádza s inovatívnym riešením hry detí a mládeže formou špeciálnej elektronickej hry v bezpečnom povrchu tvoreného jednoliatou vrstvou gumeného granulátu s grafickými motívmi. Ďalším netradičným prvkom na verejnom ihrisku je trampolína zapustená do roviny bezpečného povrchu a oranžový odrazový mostík na skok do diaľky. Celá herná plocha je tvorená dvojfarebným gumeným liatym povrchom s grafickými motívmi organických prírodných prvkov. Obvod ihriska má oblé tvary tvorené plastovým obrubníkom, čím sa znižuje nebezpečenstvo zranenia pri hre. Celý priestor je určený a prispôsobený deťom od veku 2 do približne 12 rokov. Je tvorený sústavou hracích prvkov osadených na teréne. Prvky sú citlivo vyberané a osadené v teréne s bezpečnostnými odstupmi podľa EN.


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy