Naše Považie

Detské ihriská v obci Beluša

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 48 000,00
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 9 600,00
Celkový objem výdavkov 57 600,00

Realizácia tohto projektu bola potrebná z toho dôvodu, že deti a mládež v obci mali obmedzené priestory pre športovanie a aktívne oddychovanie. Deti sa väčšinou hrali na ulici, kde na nich číhalo nebezpečenstvo vo forme frekventovanej dopravy na cestách. Nevyhnutnosť projektu ďalej spočívala v neexistencii miesta pre voľnočasové a oddychové účely, tak pre mladých, ako aj starších.

Projekt riešil vybudovanie štyroch detských ihrísk v obci Beluša. Detské ihrisko v časti Rajšula, ihrisko na sídlisku Ľudovíta Štúra, ihrisko pri multifunkčnom ihrisku pri bytovkách pri Slatinskej ulici a v miestnej časti Hloža pri kostole.

• Detské ihrisko v miestnej časti Rajšula
Na tomto ihrisku boli osadené tieto objekty vybavenia ihriska:
- Zostava pre staršie deti obsahuje: dve veže, mostík, dve šmýkačky 150cm, dve hojdačky, lanová stena 1ks
- Lanová veža 1ks
- Lezecká stena 1ks
- Futbalová bránka oceľová, pozinkovaná 3x2m s kotvením 2ks
- Lavička kovová pevná zinkovaná s operadlom 8ks
- Smetný kôš zinkovaný 4ks

• Detské ihrisko na sídlisku Ľ. Štúra
Zariadenie ihriska pozostáva z týchto objektov:
- Zostava pre staršie deti obsahuje, dve veže, mostík, dve šmýkačky 150cm, dve hojdačky, lanová stena 1ks
- Zostava pre mladšie deti obsahuje vežu, preliezku, šmýkačku 90cm, hojdačku 1ks
- Lezecká stena 1ks
- Kolotoč s priemerom 2m 1ks
- Vláčik + 1 vagón 1ks
- Preskakovacia dráha obsahuje 2x rovnovážny hríbik a 1x rovnovážny kruh na 3 pružinkách 1ks
- Lavička kovová pozinkovaná pevná s operadlom 6ks
- Smetný kôš zinkovaný 2ks

• Detské ihrisko pri bytových domoch pri slatinskej ulici, pri multifunkčnom ihrisku
Zariadenie ihriska pozostáva z týchto objektov:
- Zostava pre staršie deti obsahuje vežu, sieťový nástup, šmýkačku 150cm 1ks
- Hojdačka dvojsedlová 1ks
- Lavička kovová pozinkovaná pevná s operadlom 4ks
- Smetný kôš zinkovaný 2ks

Na tomto ihrisku bol realizovaný chodník. Chodník je od miestnej komunikácie. Je dĺžky 25,00m, šírky 1,25m, v strede rozšírený na 2,25m. Kryt – betónová dlažba. Chodník kopíruje terén. Celková plocha chodníka je 37,00m². Chodník je po oboch stranách ukončený záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15. Uložený je v úrovni nivelety. Priečny sklon chodníka je 2%.
Konštrukčné vrstvy chodníka :
- betónová dlažba hr. 60 mm
- lôžko zo štrkodrte fr. 4-8 hr. 30 mm
- štrkodrva fr. 32-63 hr. 200 mm
SPOLU 290 mm
Odvodnenie dažďových vôd z chodníka je priečnym sklonom s=2% k betónovému obrubníku. Splachová voda je odvedená do terénu.

• Detské ihrisko v obecnej časti Hloža
Zariadenie ihriska pozostáva z týchto objektov:
- 1. Zostava pre staršie deti obsahuje, dve veže, mostík, dve šmýkačky 150cm, dve hojdačky, lanová stena 1ks
- 2. Kolotoč s priemerom 2m 1ks
- 3. Lavička kovová pozinkovaná pevná s operadlom 2ks
- 4. Smetný kôš zinkovaný 1ks


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy