Naše Považie

Autobusové zastávky, ihrisko, mantinely v obci Ďurďové

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 21 723,88
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 4 344,78
Celkový objem výdavkov 26 068,66

Tento projekt bolo potrebné realizovať z dôvodu, že jestvujúca asfaltová plocha, ktorá a využíva ako ihrisko, nie je ohradená a nemá mantinely. Toto ihrisko bolo nevyhovujúce z bezpečnostného aj estetického hľadiska. Práve z tohto dôvodu došlo v rámci projektu k výstavbe mantinelov k jestvujúcej asfaltovej ploche. Autobusové zastávky a ihrisko ako také, sa v rámci tohto projektu nerealizovali.
Pod mantinely sa vybudovala spodná stavba, ktorá pozostáva zo základových pásov šírky 300mm s hĺbkou založenai600mm. Základ pod osvetlenie má rozmery 800x800mm s hĺbkou založenia 1,20m. Do základov sa osadili puzdra pre osadenie mantinelov. Celkové pôdorysné rozmery mantinelov sú 37,60mx20,60m.
Mantinely pozostávajú z:
- pozinkovanej oceľovej konštrukcie obdĺžnikového tvaru s výplňou mantinelov štandardným Polystanom z PP platní rozmeru 2000x1000mm, t.j. materiálom vhodnejším na loptové hry nie na hokej.
- konštrukcia prevýšenia len na krátkych stranách s ochrannou P sieťou s veľkosťou oka 45mm do výšky 3,0m.
- 2 futbalových brán s rozmermi 4x2x1,2m
- dvoch vstupných bráničiek na dlhej strane


nedeľa, 14. júl 2024
Meniny má Kamil
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy